Het Woord in je Hart

Op deze site vindt u een unieke collectie met bijbelteksten op muziek! De basis bestaat uit de bijbelliedjes  uit ‘Het Woord in je Hart’ van Henk de Bie, maar er staan inmiddels ook liedjes van andere auteurs op de site. De site is responsive, dus ook uitstekend via smartphone of tablet te bekijken en te beluisteren.

De bijbel spreekt en nu zingt ze ook…
Heeft u wel eens gemerkt dat psalmen en bijbelgedeelten die u ooit eens geleerd hebt, vaak terug komen op momenten dat u dat nodig hebt? De Bijbel is het krachtige Woord van God, waardoor Hij ook vandaag tot mensen als u en ik spreekt. Door de muziek worden ze (letterlijk) onvergetelijk.

Momenteel zijn er ruim 200 bijbelteksten op muziek gezet en beschikbaar via deze website. Er komen regelmatig nieuwe liedjes bij, die exclusief op deze website zijn te vinden. De liedjes zijn niet officieel in de boekhandel verkrijgbaar, maar worden in eigen beheer uitgegeven. Als u belangstelling heeft, kunt u uiteraard gewoon contact opnemen.

Alle liedjes, inclusief de liedjes die na de laatste druk zijn geschreven, kunt u op deze site beluisteren en bekijken. De meesten zijn uitstekend geschikt om korte bijbelgedeelten te memoriseren of om te gebruiken in b.v. kindersamenkomsten.

Tenzij anders is aangegeven is steeds de NBG-vertaling* gebruikt, vooral de latere liedjes zijn in modernere vertalingen als NBV ** of HSV gemaakt, met toestemming van het Nederlands Bijbelgenootschap.

============================================================
* NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951.
** NBV: Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

De uitdaging is steeds geweest om de bijbeltekst ongewijzigd te laten.

Wilt u weten of uw favoriete tekst al op muziek is gezet? Zoek dan op tekstverwijzing, trefwoord of met de zoeklijst.

============================================================

De site Bijbel op Muziek is een subsite van Het Woord in je Hart. Op deze site kun je onder meer een vertaling vinden van het boek ‘Turkeys and Eagles’ van Peter Lord. Een allegorie van twee arendjes die alleen worden gelaten door hun ouders, in wanhoop uit hun nest springen en terecht komen in een troep kalkoenen… Ze leren hoe ze als kalkoen moeten overleven. Zullen ze hun ware identiteit ontdekken?