Achtergrond

Al de liederen zijn gebaseerd op bijbelteksten en zijn oorspronkelijk geschreven voor onze eigen kinderen om te memoriseren. Het eerste probeersel werkte al zo fantastisch, dat ik dit regelmatig ging doen. Het memoriseren van teksten is niet alleen nuttig, maar wordt op deze manier ook leuk. Teksten blijven bovendien heel lang paraat.
Ook vrienden om ons heen werden enthousiast (uiteraard is dit ook voor “grote mensen”) en het duurde niet lang of de liedjes begonnen een eigen leven te leiden. Omdat er zoveel enthousiaste reacties kwamen heb ik uiteindelijk besloten om de liedjes uit te geven. Dit doe ik vooralsnog in eigen beheer.

Waarom memoriseren?
De Bijbel is een bijzonder Boek: het is Gods Woord en nog steeds actueel. We hebben ondervonden dat God spreekt door Zijn Woord en dat Hij daardoor antwoorden geeft voor situaties van alle dag. Maar ook alle antwoorden op de grote vragen van het leven.
Sterker: ik geloof dat God Zelf die vragen in ons heeft gelegd om Hem te gaan zoeken. En als u dat nog niet gedaan heeft, daag ik u uit om dat te gaan doen. God laat Zich vinden!

God spreekt dus door de Bijbel. En wat je daarvan paraat hebt, gewoon door het uit het hoofd te leren, is enorm tot steun en zegen juist in momenten waarin we dat zo nodig hebben. Je investeert dus in je eigen toekomst. Ik heb gemerkt, dat God ook heel persoonlijk kan spreken. God is niet veraf, maar heel nabij (Fil.4:5). Alleen moeten onze eigen ogen vaak open gaan om dat te ervaren. Mijn grootste wens is dat Gods Woord mag gaan leven in uw hart en dat we als christenen zingend door het leven mogen gaan, ook als de omstandigheden moeilijker worden. Ook liederen horen bij onze geestelijke bagage en de heilige Geest zal ze helpen om die te binnen te brengen op de juiste momenten (Joh.14:26).

De meeste teksten zijn zondermeer geschikt en bedoeld voor kleine(re) kinderen, andere zijn complexer zowel qua tekst als melodie. Een aantal langere teksten zijn bewust in 2 delen geschreven, zodat die ook in 2 delen aangeleerd kunnen worden. De uitdaging is steeds geweest om de tekst ongewijzigd te laten, maar voor het staat u natuurlijk vrij om moeilijke woorden te vervangen door eenvoudige. Teksten worden al heel anders door woorden als b.v. “gij” en “uw” door “jij” en “jouw” te vervangen.

Tenzij anders aangegeven is steeds de NBG-vertaling (1951) gebruikt. Vooral de latere liedjes zijn ook in nieuwe vertalingen geschreven.

Ik hoop dat u er vooral heel veel plezier aan zult beleven en enthousiast wordt van het gezongen Woord van God.