Hd. 16:31 (NBG) - Stel uw vertrouwen in de Here Jezus
Hd. 16:31 (NBV) - Geloof in de Heer Jezus