Jes. 1:18 (NBG) - Komt toch en laat ons tezamen richten
Jes. 1:18b (NBV) - Al zijn je zonden rood
Jes. 9:1,5,6 (NBV) - Het volk dat in duisternis ronddoolt
Jes. 12:2-3 (NBG) - Zie, God is mijn heil
Jes. 12:4 (NBV) - Loof de Heer, roep Zijn naam uit
Jes. 25:9 (NBG) - Zie, deze is onze God
Jes. 26:4-5 (NBG) - Standvastige zin bewaart Gij
Jes. 30:15 (NBG) - Door bekering en rust
Jes. 40:31 (NBG) - Maar wie de HERE verwachten
Jes. 40:8 (NBG) - Het gras verdort, de bloem valt af
Jes. 41:10 (NBG) - Vrees niet, want Ik ben met u
Jes. 42:6 (HSV) - Ik de Heere heb U geroepen
Jes. 43:1 (NBG) - Vrees niet, want Ik heb u verlost
Jes. 43:2-3 (NBG) - Wanneer gij door het water trekt
Jes. 43:19 (Engels) - Behold I will do a new thing
Jes. 43:1 (NBV) - Wees niet bang
Jes. 43:18-19 (Engels) - Behold I will do a new thing
Jes. 48:17 (NBG) - Ik ben de HERE, uw God, die u leert
Jes. 50:10 (NBG) - Wie onder u vreest de HERE
Jes. 50:10 (HSV) - Wie is er onder u die de HEERE vreest