Kl. 3:25-27 (NBG) - Goed is de HERE voor wie Hem verwachten