Mt. 5:16 (HSV) - Laat uw licht zo schijnen
Mt. 24:42 (NBG) - Waakt dan want gij weet niet
Mt. 28:18-20 (NBG) - Mij is gegeven alle macht