Nah. 1:7 (NBG) - De HERE is goed, een sterkte ten dage