Op. 1:8 (HSV) - Ik ben de Alfa en de Omega
Op. 3:20 (NBG) - Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop
Op. 4:11 (NBG) - Gij, onze Here en God, zijt waardig
Op. 22:12 (NBG) - Zie, Ik kom spoedig