Ps. 4:9 (NBG) - In vrede zal ik mij te ruste begeven
Ps. 3:4-5 (NBV) - U HEER bent een schild om mij heen
Ps. 4:9 (NBV) - In vrede leg ik mij neer
Ps. 5:2-4 (NBV) - Hoor mijn woorden HEER
Ps. 5:8-9 (NBV) - Ik mag door Uw grote liefde
Ps. 5:12-13 (NBG) - Maar verheugen zullen zich allen
Ps. 6 (NBV) - Psalm 6
Ps. 9:11 (NBG) - Daarom vertrouwen op U
Ps. 11:7 (HSV) - Want de HEERE is rechtvaardig
Ps. 13:6 (NBG) - Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid
Ps. 16:8 (NBG) - Ik stel mij de HERE bestendig
Ps. 16:11 (NBG) - Gij maakt mij het pad des levens bekend
Ps. 17:15 (NBG) - Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen
Ps. 18: 29-35 (NBG) - Gij toch doet mijn lamp schijnen (Want wie is God)
Ps. 18:30 (NBV) - Met u storm ik af
Ps. 24:3-5 (HSV) - Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Ps. 25:4-5 (HSV) - HEERE, maak mij uw wegen bekend
Ps. 25:14-15 (HSV) - Vertrouwelijk gaat de HEERE om
Ps. 25:4-5 (NBG) - HERE, maak mij uw wegen bekend
Ps. 26:2-3 (NBG) - Toets mij, HERE, en beproef mij
Ps. 27:4, 8,11,13-14 (NBG) - Eén ding heb ik van de HERE gevraagd
Ps. 28:7 (NBG) - De HERE is mijn kracht en mijn schild
Ps. 30:12-13 (NBG) - Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd
Ps. 32:7 (NBV) - Bij U ben ik veilig
Ps. 32:7 (Engels) - You are my hiding place
Ps. 34:9 (NBG) - Smaakt en ziet, dat de HERE goed is
Ps. 37:3-6 (NBG) - Vertrouw op de HERE en doe het goede
Ps. 37:3-6 (HSV) - Vertrouw op de HEERE en doe het goede
Ps. 37:23-24 (NBG) - Door de HERE worden de schreden
Ps. 40:1-5 (NBG) - Vurig verwachte ik de HERE