Ps. 25:4-5 (HSV) - HERE, maak mij uw wegen bekend
Ps. 86:11 (NBV) - Wijs mij uw weg, Heer
Jn. 3:16 (Frans) - Car Dieu a tant aimé le monde
Jes. 50:10 (HSV) - Wie is er onder u die de HEERE vreest
Ps. 43:3-4 (NBG) - Zend Uw licht en Uw waarheid
Ps. 32:7 (Engels) - You are my hiding place
Rom. 11:33-36 (HSV) - O, diepte van rijkdom
Ps. 143:8-10 (NBV) - Laat mij in de morgen Uw liefde horen
Jes. 51:11 (NBV) - Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug
Ps. 121 (NBV) - Ik sla mijn ogen op naar de bergen
Ps. 145:15-16 (NBG) - De ogen van alle mensen kijken naar U uit
Ps. 43:3-5 (NBV) - Zend uw licht en uw waarheid
Ps. 25:14-15 (HSV) - Vertrouwelijk gaat de HEERE om
Ps. 11:7 (HSV) - Want de HEERE is rechtvaardig
Ps. 3:4-5 (NBV) - U HEER bent een schild om mij heen
Ps. 92:2-3, 13-16 (NBV) - Het is goed de HEER te loven
Spr. 16:1-3 (NBV) - Een mens stelt zich veel vragen
Ps. 138:3,5-6 (NBG) - Ten dage dat ik riep
Ps. 68:5 (NBG) - Zingt God, psalmzingt Zijn naam
Kl. 3:25-27 (NBG) - Goed is de HERE voor wie Hem verwachten