Ps. 30:12-13 (NBG) - Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd
Jes. 43:19 (Engels) - Behold I will do a new thing
Joh. 4:14 (HSV) - Wie drinkt van het water
Joh. 6:51a (HSV) - Ik ben het levende brood
Joh. 8:12 (HSV) - Ik ben het Licht der wereld
1 Thes. 5:23-24 (NBG) - En Hij, de God des vredes
Heb. 9:12 (HSV) - Christus de Hogepriester