Ps. 3 (NBV) - U, HEER, bent een schild om mij heen
Ps. 4:9 (NBV) - In vrede leg ik mij neer
Ps. 6 (NBV) - Psalm 6
Ps. 13 (NBV) - Hoe lang nog, HEER
Ps. 18:30 (NBV) - Met u storm ik af
Ps. 50:15 (NBV) - Roep mij te hulp
Ps. 104:24 (NBV) - Hoe talrijk zijn Uw werken
Ps. 119:114 (NBV) - Bij U schuil ik
Ps. 131 (NBV) - HEER, niet trots is mijn hart
Spr. 17:17 (NBV) - Een vriend is je altijd toegedaan
Spr. 31: 8,9 (NBV) - Spreek voor hen die weerloos zijn
Jes. 1:18b (NBV) - Al zijn je zonden rood
Jes. 12:4 (NBV) - Loof de Heer, roep Zijn naam uit
Jes. 43:1 (NBV) - Wees niet bang
Hd. 16:31 (NBV) - Geloof in de Heer Jezus
Rom. 6:23 (NBV) - Het loon van de zonde
2 Cor. 5:17 (NBV) - Wie één met Christus is
Col. 2:6 (NBV) - Volg de weg van Christus Jezus
Col. 3:16 (NBV) - Laat Christus woorden
1 Joh. 5:12 (NBV) - Wie de Zoon heeft, heeft het leven