Ps. 97:11-12 (NBG) - Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid
Joh. 6:68-69 (NBG) - Here, tot wie zullen wij heengaan?
Ps. 56:4-5 (NBG) - Ten dage dat ik vrees vertrouw ik op U
Ps. 37:3-6 (NBG) - Vertrouw op de HERE en doe het goede
Joh.13:34-35 (NBG) - Een nieuw gebod geef Ik u
Luc. 19:10 (NBG) - Want de Zoon des mensen is gekomen
1 Joh. 4:18,16 (NBG) - Er is in de liefde geen vrees
Spr. 18:10 (NBG) - De naam des HEREN is een sterke toren
Rom. 3:23-24 (NBG) - Want allen hebben gezondigd
Dan. 6:27-28 (NBG) - Want Hij is de levende God
Dt. 6:4-5 (NBG) - Hoor, Israel: de HERE is onze God
Ps. 139:23-24 (NBG) - Doorgrond mij, o God
1 Joh. 2:1,2 (NBG) - En als iemand gezondigd heeft
Joh. 3:16 (NBG) - Want alzo lief heeft God de wereld
Mic. 7:7-8 (NBG) - Maar ik zal uitzien naar de HERE
Ps. 13:6 (NBG) - Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid
Luc. 11:13 (Het Boek) - Hoeveel te meer zal je hemelse Vader
Jes. 64:5 (NBG) - Gij komt hem tegemoet
Joh. 14:23 (NBG) - Indien iemand Mij liefheeft
Rom. 8:28 (NBG) - Wij weten nu dat God alle dingen