Jes. 43:1 (NBG) - Vrees niet, want Ik heb u verlost
Joël 2:13 (NBG) - Scheurt uw hart en niet uw klederen
Jes. 48:17 (NBG) - Ik ben de HERE, uw God, die u leert
Mic. 6:8 (NBG) - Hij heeft u bekend gemaakt, o mens
1 Joh. 2:17 (NBG) - De wereld gaat voorbij
Ps. 5:12-13 (NBG) - Maar verheugen zullen zich allen
1 Joh.3:21-22 (NBG) - Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt
Jer. 17:7 (NBG) - Gezegend is de man die op de HERE
Rom. 5:1 (NBG) - Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof
1 Joh. 5:11-12 (NBG) - God heeft ons eeuwig leven gegeven
2 Pet. 3:13 (NBG) - Wij verwachten echter naar zijn belofte
Fil. 1:6 (NBG) - Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd
Jes. 25:9 (NBG) - Zie, deze is onze God
Heb. 13:6 (NBG) - Wij kunnen met vertrouwen zeggen
Luc. 9:23-24 (NBG) - Indien iemand achter Mij wil komen
Joh. 12:26 (NBG) - Indien iemand Mij wil dienen
Ps. 25:4-5 (NBG) - HERE, maak mij uw wegen bekend
1 Joh. 4:2 (NBG) - Hieraan onderkent gij de Geest Gods
Spr. 4:18 (NBG) - Het pad der rechtvaardigen
1 Joh. 5:14 (NBG) - En dit is de vrijmoedigheid