Joh. 14:26 (NBG) - De Trooster, de heilige Geest
Ps. 86:11 (NBG) - Leer mij, HERE, uw weg
Zach.14:9 (NBG) - En de HERE zal koning worden
1 Joh. 3:23 (NBG) - En dit is zijn gebod: dat wij geloven
Jes. 26:4-5 (NBG) - Standvastige zin bewaart Gij
Dt. 32:6,11-12 (NBG) - Is Hij niet uw Vader
Joh. 15:5 (NBG) - Ik ben de wijnstok
Rom. 8:31-32 (NBG) - Als God voor ons is
Hd. 16:31 (NBG) - Stel uw vertrouwen in de Here Jezus
Fil. 3:20 (NBG) - Wij zijn burgers van een rijk
Rom. 10:11 (NBG) - Al wie op Hem zijn geloof bouwt
Dt. 32:3-4 (NBG) - Ik zal de naam des HEREN uitroepen
Ef. 1:7 (NBG) - En in Hem hebben wij de verlossing
Ps. 61: 3-4 (NBG) - Omdat mijn hart bezwijkt
1 Joh. 3:18 (NBG) - Kinderkens, laten wij liefhebben
2 Tim.1:7-8 (NBG) - Want God heeft ons niet gegeven
Ps. 105:1-5 (NBG) - Looft de HERE, roept zijn naam aan
Rom. 13:10 (NBG) - De liefde doet de naaste geen kwaad
Sef. 3:17 (NBG) - De HERE, uw God, is in uw midden
Rom. 8:1-2 (NBG) - Zo is er dan nu geen veroordeling