Ps. 73:25-26 (NBV) - Wie buiten U heb ik in de hemel?
Ps. 141:3-4 (NBV) - Zet een wacht voor mijn mond, HEER
Ps. 141:1-2 (NBV) - HEER, u roep ik aan, kom mij te hulp
Kl. 3:25-27 (NBG) - Goed is de HERE voor wie Hem verwachten