Ps. 25:14-15 (HSV) - Vertrouwelijk gaat de HEERE om
Ps. 43:3-5 (NBG) - Zend Uw licht en Uw waarheid
Ps. 43:3-4 (NBV) - Zend uw licht en uw waarheid
Ps. 90:12-17 (NBV) - Toon uw daden aan uw dienaren
Ps. 94:17-19,22 (NBV) - Had de HEER mij niet geholpen
Ps. 119:129-130 (NBV) - Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder
Ps. 121 (NBV) - Ik sla mijn ogen op naar de bergen
Ps. 143:8-10 (NBV) - Laat mij in de morgen Uw liefde horen
Ps. 145:15-16 (NBG) - De ogen van alle mensen kijken naar U uit
Spr. 16:1-3 (NBV) - Een mens stelt zich veel vragen
Jes. 50:10 (HSV) - Wie is er onder u die de HEERE vreest
Jes. 51:11 (NBV) - Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug
Joh. 10:27-28 (NBG) - Mijn schapen horen naar Mijn stem
Rom. 5:5 (HSV) - En de hoop beschaamt niet
1 Cor. 16:3-4 (NBV) - Wees waakzaam, volhard in het geloof
2 Cor. 5:15 (HSV) - En Hij is voor allen gestorven
2 Cor. 12:9 (NBV) - Je hebt niet meer dan mijn genade nodig
Gal. 2:20 (HSV) - Ik ben met Christus gekruisigd
2 Tim. 4:18 (NBV) - En de Here zal mij bevrijden van alle boze opzet
Heb. 13:5-6 (NBV) - Laat uw leven niet beheersen door geldzucht