Ps. 11:7 (HSV) - Want de HEERE is rechtvaardig
Jes. 43:1 (NBV) - Wees niet bang
Rom. 11:33-36 (HSV) - O, diepte van rijkdom
2 Cor. 5:17 (NBV) - Wie één met Christus is
1 Thes. 5:15 (HSV) - Pas op dat niemand een ander