Ps. 25:4-5 (HSV) - HERE, maak mij uw wegen bekend
Hd. 16:31 (NBV) - Geloof in de Heer Jezus
Ps. 86:11 (NBV) - Wijs mij uw weg, Heer
1 Joh.5:12 (NBV) - Wie de Zoon heeft, heeft het leven
Jes. 1:18b (NBV) - Al zijn je zonden rood
Spr. 17:17 (NBV) - Een vriend is je altijd toegedaan
Col. 2:6 (NBV) - Volg de weg van Christus Jezus
Ps. 18:30 (NBV) - Met u storm ik af
Ps. 119:114 (NBV) - Bij U schuil ik
Ps. 104:24 (NBV) - Hoe talrijk zijn Uw werken
Rom. 6:23 (NBV) - Het loon van de zonde
Jes. 12:4 (NBV) - Loof de Heer, roep Zijn naam uit
Col. 3:16 (NBV) - Laat Christus woorden