2 Kron. 16:9 (HSV) - Want de ogen van de HEERE
Ps. 4:9 (NBV) - In vrede leg ik mij neer
Ps. 6 (NBV) - Psalm 6
Ps. 18:30 (NBV) - Met u storm ik af
Ps. 24:3-5 (HSV) - Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Ps. 25:4-5 (HSV) - HEERE, maak mij uw wegen bekend
Ps. 37:3-6 (HSV) - Vertrouw op de HEERE en doe het goede
Ps. 50:15 (NBV) - Roep mij te hulp
Ps. 86:11 (NBV) - Wijs mij uw weg, Heer
Ps. 89:16-17 (HSV) - Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent
Ps. 104:24 (NBV) - Hoe talrijk zijn Uw werken
Ps. 119:114 (NBV) - Bij U schuil ik
Spr. 17:17 (NBV) - Een vriend is je altijd toegedaan
Spr. 31: 8,9 (NBV) - Spreek voor hen die weerloos zijn
Jes. 1:18b (NBV) - Al zijn je zonden rood
Jes. 12:4 (NBV) - Loof de Heer, roep Zijn naam uit
Joh. 4:14 (HSV) - Wie drinkt van het water
Joh. 6:51a (HSV) - Ik ben het levende brood
Joh. 8:12 (HSV) - Ik ben het Licht der wereld
Hd. 16:31 (NBV) - Geloof in de Heer Jezus