Ps. 25:4-5 (HSV) - HERE, maak mij uw wegen bekend
Jes. 50:10 (HSV) - Wie is er onder u die de HEERE vreest
Rom. 11:33-36 (HSV) - O, diepte van rijkdom
Ps. 25:14-15 (HSV) - Vertrouwelijk gaat de HEERE om
Ps. 11:7 (HSV) - Want de HEERE is rechtvaardig
Spr. 1:33 (HSV) - Wie naar Mij luistert zal veilig wonen
Rom. 5:5 (HSV) - En de hoop beschaamt niet
2 Cor. 5:15 (HSV) - En Hij is voor allen gestorven
Gal. 2:20 (HSV) - Ik ben met Christus gekruisigd