1 Petr.5:7 (NBG) - Werpt al uw bekommernis op Hem
Ps. 30:12-13 (NBG) - Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd
Ps. 27:4, 8,11,13-14 (NBG) - Eén ding heb ik van de HERE gevraagd
Ps. 91:14-16 (NBG) - Omdat hij Mij zeer bemint
Ps. 131 (NBG) - HERE mijn hart is niet hovaardig
1 Thess.5:23-24 (NBG) - En Hij, de God des vredes
Ps. 134:3 (NBG) - De Here zeeg’ne u uit Sion
Ps. 43:3-4 (NBG) - Zend Uw licht en Uw waarheid
Ps. 145:15-16 (NBG) - De ogen van alle mensen kijken naar U uit
Luc.1:37 (NBG) - Want geen woord, dat van God komt
Jes. 41:10 (NBG) - Vrees niet, want Ik ben met u
Zach. 9:9 (NBG) - Jubel luide, gij dochter van Sion
Heb. 4:16 (NBG) - Laten wij daarom met vrijmoedigheid
Jer. 6:16 (NBG) - Gaat staan aan de wegen en ziet
Joh. 10:27-28 (NBG) - Mijn schapen horen naar Mijn stem
Gal. 5:22 (NBG) - Maar de vrucht van de Geest is liefde
Ps. 17:15 (NBG) - Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen
Heb. 7:25 (NBG) - Daarom kan Hij ook volkomen behouden
Jes. 30:15 (NBG) - Door bekering en rust
Joh. 10:9 (NBG) - Ik ben de deur