Joh. 1:12-13 (VH) - Maar allen die Hem hebben aangenomen
Judas 24-25 (VH) - Hem nu die machtig is