Mij is gegeven alle macht

bijbelboek: (Mt. 28:18-20, NBG) - Henk de Bie, 2000

Mij is gegeven alle  macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen; maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951

Deze prachtige tekst staat ook bekend als ‘de grote opdracht’. In feite de tweede, want God geeft in Genesis 1:28 al Zijn opdracht aan de mens gegeven. Voor veel zendingsorganisaties is Mat.28 basis om uit te gaan onder alle volken.

Deze tekst past op de melodie van een Russisch volkslied. En geeft daarmee een stukje internationale allure aan deze alle-volken-tekst.

Er is nog een lied op deze tekst geschreven door Henk Koning, via deze link te beluisteren (met weergave van de muziek).