Ps. 86:6-7 (NBG) - O HERE, neem mijn gebed ter ore
Ps. 91:14-16 (NBG) - Omdat hij Mij zeer bemint
Ps. 3 (NBV) - U, HEER, bent een schild om mij heen