Ps. 89:16-17 (HSV) - Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent