Ps. 17:15 (NBG) - Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen