Spr. 4:23 (NBG) - Behoed uw hart boven al wat te bewaren is
Fil. 4:6-7 (NBG) - Weest in geen ding bezorgd