Ef. 2:8-10 (NBG) - Want door genade zijt gij behouden
Heb. 7:25 (NBG) - Daarom kan Hij ook volkomen behouden
Hd. 16:31 (NBG) - Stel uw vertrouwen in de Here Jezus