1 Joh. 1:9 (NBG) - Indien wij onze zonden belijden
1 Joh. 4:2 (NBG) - Hieraan onderkent gij de Geest Gods