Joh. 16:24 (NBG) - Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden
Gal. 5:22 (NBG) - Maar de vrucht van de Geest is liefde