Ef. 1:7 (NBG) - En in Hem hebben wij de verlossing
Heb. 9:12 (HSV) - Christus de Hogepriester