Ef. 5:20 (HSV) - En dank altijd voor alle dingen
1 Thes. 5:16-18 (HSV) - Verblijdt u altijd