Ps. 62:6-9 (NBG) - Waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God
Ps. 3 (NBV) - U, HEER, bent een schild om mij heen
Op. 4:11 (NBG) - Gij, onze Here en God, zijt waardig
Op. 4:11 (HSV) - U bent het waard, Heere