Dt. 33:27 (NBG) - De eeuwige God is u een woning
Ps. 16:11 (NBG) - Gij maakt mij het pad des levens bekend
Jer. 31:3 (NBG) - Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde
Dan. 6:27-28 (NBG) - Want Hij is de levende God
Joh. 17:3 (NBG) - Dit nu is het eeuwige leven
Joh. 10:27-28 (NBG) - Mijn schapen horen naar Mijn stem
1 Joh. 5:11-12 (NBG) - God heeft ons eeuwig leven gegeven