Dan. 6:27-28 (NBG) - Want Hij is de levende God
Joh. 10:27-28 (NBG) - Mijn schapen horen naar Mijn stem
Ps. 16:11 (NBG) - Gij maakt mij het pad des levens bekend
Joh. 17:3 (NBG) - Dit nu is het eeuwige leven