Joh. 6:51a (HSV) - Ik ben het levende brood
Joh. 4:14 (HSV) - Wie drinkt van het water
Rom. 11:36 (NBG) - Want uit Hem en door Hem
Rom. 11:33-36 (HSV) - O, diepte van rijkdom