Ef. 2:8-10 (NBG) - Want door genade zijt gij behouden