1 Joh. 3:23 (NBG) - En dit is zijn gebod: dat wij geloven
Joh.13:34-35 (NBG) - Een nieuw gebod geef Ik u
Ps. 119:9-11 (NBG) - Waarmede zal de jongeling zijn pad