Ps. 139:17-18 (NBG) - Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten
Rom. 11:33-36 (HSV) - O, diepte van rijkdom
Fil. 4:6-7 (NBG) - Weest in geen ding bezorgd