Ps. 143:8-10 (NBV) - Laat mij in de morgen Uw liefde horen
Mt. 28:18-20 (NBG) - Mij is gegeven alle macht
Luc. 11:13 (Het Boek) - Hoeveel te meer zal je hemelse Vader
Joh. 14:26 (NBG) - De Trooster, de heilige Geest
Rom. 15:13 (NBG) - De God nu der hope
Rom. 8:1-2 (NBG) - Zo is er dan nu geen veroordeling
Rom. 5:5 (HSV) - En de hoop beschaamt niet
1 Cor. 6:19-20 (NBG) - Of weet gij niet, dat uw lichaam
Gal. 5:22 (NBG) - Maar de vrucht van de Geest is liefde
Gal. 5:22-23 (HSV) - De vrucht van de Geest
1 Thes. 5:23-24 (NBG) - En Hij, de God des vredes
2 Tim.1:7-8 (NBG) - Want God heeft ons niet gegeven
1 Joh. 4:2 (NBG) - Hieraan onderkent gij de Geest Gods