1 Joh. 5:20 (HSV) - Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is