Joh. 6:29 (NBG) - Dit is het werk Gods
Joh. 3:16 (NBG) - Want alzo lief heeft God de wereld
Joh. 6:68-69 (NBG) - Here, tot wie zullen wij heengaan?
Joh. 1:12-13 (VH) - Maar allen die Hem hebben aangenomen
Hd. 16:31 (NBV) - Geloof in de Heer Jezus
Rom. 15:13 (NBG) - De God nu der hope
Rom. 5:1 (NBG) - Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof
Rom. 10:11 (NBG) - Al wie op Hem zijn geloof bouwt
1 Cor. 16:3-4 (NBV) - Wees waakzaam, volhard in het geloof
Gal. 2:20 (HSV) - Ik ben met Christus gekruisigd
Gal. 5:22-23 (HSV) - De vrucht van de Geest
Ef. 2:8-10 (NBG) - Want door genade zijt gij behouden
Heb. 11:6 (HSV) - Zonder geloof is het onmogelijk
1 Joh. 3:23 (NBG) - En dit is zijn gebod: dat wij geloven