2 Tim. 2:2 (NBG) - Schuw de begeerte der jeugd
Ps. 5:8-9 (NBV) - Ik mag door Uw grote liefde
Jes. 9:1,5,6 (NBV) - Het volk dat in duisternis ronddoolt
Ps. 17:15 (NBG) - Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen
Jes. 64:5 (NBG) - Gij komt hem tegemoet