Ps. 17:15 (NBG) - Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen
Ps. 5:8-9 (NBV) - Ik mag door Uw grote liefde
Ps. 37:3-6 (HSV) - Vertrouw op de HEERE en doe het goede
Ps. 89:16-17 (HSV) - Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent
Jes. 64:5 (NBG) - Gij komt hem tegemoet
Jes. 9:1,5,6 (NBV) - Het volk dat in duisternis ronddoolt
Fil. 1:9-11 (NBV) - En ik bid dat uw liefde blijft groeien
2 Tim. 2:2 (NBG) - Schuw de begeerte der jeugd
2 Pet. 3:13-14 (HSV) - Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte