Ps. 34:9 (NBG) - Smaakt en ziet, dat de HERE goed is
Ps. 145:8-9 (NBG) - Genadig en barmhartig is de HERE
Kl. 3:25-27 (NBG) - Goed is de HERE voor wie Hem verwachten
Mic. 6:8 (NBG) - Hij heeft u bekend gemaakt, o mens
Nah. 1:7 (NBG) - De HERE is goed, een sterkte ten dage
1 Thes. 5:15 (HSV) - Pas op dat niemand een ander