Kl. 3:22-24 (NBG) - Het zijn de gunstbewijzen des Heren