Ps. 18: 29-35 (NBG) - Gij toch doet mijn lamp schijnen (Want wie is God)
Ps. 37:23-24 (NBG) - Door de HERE worden de schreden
Ps. 90:12-17 (NBV) - Toon uw daden aan uw dienaren
Jes. 41:10 (NBG) - Vrees niet, want Ik ben met u
Jes. 42:6 (HSV) - Ik de Heere heb U geroepen
Joh. 10:27-28 (NBG) - Mijn schapen horen naar Mijn stem