Ps. 138:3,5-6 (NBG) - Ten dage dat ik riep
Rom. 11:36 (NBG) - Want uit Hem en door Hem
Rom. 11:33-36 (HSV) - O, diepte van rijkdom
2 Tim. 4:18 (NBV) - En de Here zal mij bevrijden van alle boze opzet
Judas 24-25 (VH) - Hem nu die machtig is
Op. 4:11 (NBG) - Gij, onze Here en God, zijt waardig
Op. 4:11 (HSV) - U bent het waard, Heere