Ps. 139:23-24 (NBG) - Doorgrond mij, o God
Ps. 95:1 (NBG) - Komt, laat ons jubelen voor de HERE
Ps. 25:4-5 (NBG) - HERE, maak mij uw wegen bekend
Ps. 91:14-16 (NBG) - Omdat hij Mij zeer bemint
Ps. 25:4-5 (HSV) - HEERE, maak mij uw wegen bekend
Ps. 62:6-9 (NBG) - Waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God
Jes. 12:2-3 (NBG) - Zie, God is mijn heil
Mic. 7:7-8 (NBG) - Maar ik zal uitzien naar de HERE