Ps. 105:1-5 (NBG) - Looft de HERE, roept zijn naam aan
Ps. 24:3-5 (HSV) - Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Spr. 9:10 (NBG) - De vreze des HEREN is het begin
1 Thes. 5:23-24 (NBG) - En Hij, de God des vredes