Dt. 4:39 (NBG) - Weet daarom heden en neemt
Ps. 73:25-26 (NBV) - Wie buiten U heb ik in de hemel?
Ps. 134:3 (NBG) - De Here zeeg’ne u uit Sion
Dan. 6:27-28 (NBG) - Want Hij is de levende God
Mt. 28:18-20 (NBG) - Mij is gegeven alle macht
Mt. 5:16 (HSV) - Laat uw licht zo schijnen
Joh. 6:51a (HSV) - Ik ben het levende brood
Fil. 3:20 (NBG) - Wij zijn burgers van een rijk
2 Pet. 3:13 (NBG) - Wij verwachten echter naar zijn belofte
2 Pet. 3:13-14 (HSV) - Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte