Rom. 5:5 (HSV) - En de hoop beschaamt niet
Rom. 15:13 (NBG) - De God nu der hope
Jes. 25:9 (NBG) - Zie, deze is onze God